Een huis kopen in Spanje

Belastbare winst verkoop huis in Spanje

Bij verkoop van uw woning in Spanje krijgt u te maken met belastingheffing over de (eventuele) winst die u maakt op uw woning en de bijbehorende grond. Het betreft op de eerste plaats de Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, die in Spanje kortweg de Plus Valía wordt genoemd. Deze belasting over de waardestijging van de grond dient bij verkoop van de woning aan de gemeente betaald te worden. Deze Plus Valía wordt dus niet geheven over de woning zelf, maar over de grond waarop de woning staat. Ook bij verkoop van een appartement dient over het deel van de grond dat bij het betreffende appartement hoort Plus Valía betaald te worden. Voor de berekening van de Plus Valía neemt de gemeente de valor catastral (kadastrale waarde) van de grond als uitgangspunt. De hoogte van de Plus Valía is vervolgens afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente en het aantal jaren dat u als verkoper het onroerend goed in uw bezit had. De maximumperiode waarover deze belasting in Spanje wordt berekend, is in principe 20 jaar. Bij verkoop van de woning (en de grond) dient deze belasting door de verkoper aan de gemeente te worden betaald. Indien de verkoper in gebreke blijft, is de koper aansprakelijk voor de betaling van de Plus Valía.

Op de tweede plaats krijgt u bij verkoop van de woning te maken met de Vermogenswinst-belasting (Impuesto sobre incremento de patrimonio de la venta de un bien inmueble). Bij deze belasting gaat het niet om de waardestijging van de grond, maar om de waardestijging van de opstal. De vermogenswinstbelasting wordt in Spanje geheven via de inkomstenbelasting (en eventueel vermogensbelasting) en wordt berekend over het verschil tussen de waarde van de woning bij aankoop (zoals vermeld in de “oude” Escritura) en de waarde bij verkoop (zoals vermeld in de “nieuwe” Escritura). Bij de aankoopprijs mag de eigenaar een aantal kosten optellen, omdat deze de aankoopprijs verhogen, bijvoorbeeld de betaalde overdrachtsbelasting of IVA, registratiekosten en kosten van uitbreiding/renovatie van de woning. Daarnaast mogen de kosten die worden gemaakt i.v.m. de verkoop van de woning worden afgetrokken van de verkoopprijs, bijvoorbeeld makelaarskosten en taxatiekosten. Naast deze aan- en verkoopkosten mag een door de overheid vastgestelde inflatiecorrectie (die afhankelijk is van het jaar van aankoop van de woning) worden toegepast over de jaren dat men eigenaar van de woning was. De vrijstellings- en kortingsregelingen voor verkochte woningen die vóór 1996 zijn aangekocht, zijn vanaf 2013 komen te vervallen.

 

Met ingang van 2013 geldt voor residenten dat de winst op onroerend goed die binnen één jaar na aankoop wordt behaald, progressief wordt belast in de inkomstenbelasting.

 

Het tarief van de vermogenswinstbelasting is progressief en varieert van 21% (over winst tot  € 6.000) tot 27% (over winst boven  € 24.000).


Indien de verkoper van een woning in Spanje niet-resident is, is de notaris verplicht om 3% van de Escritura-waarde in te houden en af te dragen aan de Spaanse fiscus. Deze inhouding van 3% is geen eindheffing, maar een voorlopige heffing. De verkoper is verplicht om binnen 3 maanden aangifte te doen van de verkoop van zijn woning en aan te geven wat de werkelijke vermogenswinst is en welk bedrag aan vermogenswinstbelasting verschuldigd is. Indien de al afgedragen 3% niet toereikend is, moet er worden bijbetaald.

Deze informatie is mogelijk gemaakt door Su Casa – Gestoría.

Compare listings

Compare