Een huis kopen in Spanje

Tarieven Vermogensbelasting Spanje

Een fiscaal resident is in Spanje belastingplichtig voor de vermogensbelasting, indien zijn wereldwijde vermogen de  € 700.000 (per persoon) overschrijdt, inclusief de waarde van zijn eigen woning in Spanje. Voor deze eigen woning (die dient tot hoofdverblijf) geldt een afzonderlijke vrijstelling van maximaal  € 300.000.


Echtgenoten die niet in gemeenschap van goederen zijn getrouwd zijn ieder afzonderlijk belastingplichtig voor hun persoonlijke vermogen. Indien echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, wordt het gezamenlijke vermogen bij ieder voor de helft belast.


Voorbeeld


Stel dat u als fiscaal resident in Spanje een vermogen bezit dat bestaat uit: een Spaanse woning (waarde 400.000), een tweede woning in Nederland (waarde  €  200.000), een effectenportefeuille bij een Nederlandse bank ter waarde van € 200.000 en een spaarsaldo bij een Spaanse bank van €  100.000. Uw totale wereldwijde vermogen bedraagt dus €  900.000.

 

Zowel als alleenstaande en als echtpaar (dat in gemeenschap van goederen is getrouwd) bent u met dit vermogen in Spanje geen vermogensbelasting schuldig, omdat van uw totale vermogen een vrijstelling van € 300.000 voor de eigen woning mag worden afgetrokken. Uw resterende vermogen van € 600.000 blijft daarmee beneden de vrijstellingsgrens van € 700.000.


Afgezien van het feit of een fiscaal resident al of niet belastingplichtig is voor de Spaanse vermogensbelasting, is sinds 30 januari 2013 de regeling van kracht dat iedere fiscaal resident in Spanje verplicht is om opgave te doen aan de fiscus van zijn vermogen in het buitenland. Deze informatieplicht hoeft niet te leiden tot een belastingaanslag, maar is bedoeld om de Spaanse overheid de mogelijkheid te geven om fiscale controle uit te oefenen op de buitenlandse bezittingen van fiscaal residenten.


Van de vermogensbestanddelen uit het bovenstaande voorbeeld zouden daarom de waarde van de tweede woning in Nederland en de waarde van de effectenportefeuille aangegeven dienen te worden.


Voor fiscaal residenten in Spanje gelden de onderstaande landelijke tarieven voor het belastingjaar 2013. Zoals bekend, zijn de verschillende provincies in Spanje in fiscaal opzicht autonoom, wat betekent dat zij binnen bepaalde, door de overheid vastgestelde marges zelf hun fiscale tarieven en vrijstellingen mogen bepalen.

 

Belastbaar vermogen in €

Belastingtarief

Over de eerste 167.129

0,2%

167.129 – 334.252

0,3%

334.252 – 668.499

0,5%

668.499 – 1.336.999

0,9%

1.336.999 – 2.673.999

1,3%

2.673.999 – 5.347.998

1,7%

5.347.998 – 10.695.996

2,1%

Boven 10.695.996

2,5%

 

Deze informatie is mogelijk gemaakt door Su Casa – Gestoría.

Compare listings

Compare