Een huis kopen in Spanje

Vermogensbelasting in Spanje

In Spanje wordt men vanaf 2011 aangeslagen voor de vermogensbelasting (Impuesto sobre el patrimonio), indien men een wereldwijd vermogen heeft van meer dan  €  700.000  (per belastingplichtige). Drie jaar eerder was deze vermogensbelasting juist afgeschaft, maar de economische crisis maakte het noodzakelijk om de vermogensbelasting opnieuw in te voeren. De intentie van de Spaanse overheid is om de vermogensbelasting weer af te schaffen, zodra de economische situatie het toelaat, mogelijk in 2014 of 2015.

De vermogensbelasting is van toepassing op ieder die in Spanje fiscaal resident is.


Buitenlanders worden in Spanje als fiscaal resident beschouwd, indien zij beschikken over een Spaanse verblijfsvergunning (residencia) of indien:


  – zij meer dan 183 dagen per kalenderjaar in Spanje verblijven;
  – hun persoonlijke en beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten en belangen zich vooral in Spanje afspelen;
  – hun echtgeno(o)t(e) en/of kinderen (die financieel van hen afhankelijk zijn) in Spanje resident zijn.


Zoals eerder gezegd, is een fiscaal resident pas belastingplichtig voor de vermogensbelasting, indien zijn wereldwijde vermogen de  € 700.000 (per persoon) overschrijdt, inclusief de waarde van zijn eigen woning in Spanje. Voor deze eigen woning (die dient tot hoofdverblijf) geldt een afzonderlijke vrijstelling van maximaal  € 300.000. Per 31 december van elk jaar wordt het netto-vermogen (bezittingen minus schulden) progressief belast, afhankelijk van de belastingschijf oplopend van 0,2 tot 2,5%. Deze belastingtarieven zijn weliswaar landelijk geldig, maar aangezien in Spanje de verschillende provincies in fiscaal opzicht autonoom zijn, mogen zij binnen bepaalde marges hun eigen fiscale tarieven en vrijstellingen bepalen. De aangifte vermogensbelasting dient vóór 1 april te worden ingediend via belastingformulier Modelo 720.

Voor niet-residenten is deze vermogensbelasting niet van toepassing op het wereldwijde vermogen, maar enkel op het eventuele vermogen in Spanje dat zij bezitten boven de vrijstellingsgrens. De vrijstelling van  € 300.000  voor het bezit van een eigen woning geldt voor hen niet, omdat zij immers geen resident zijn en daarom in Spanje geen woning bezitten die hen tot hoofdverblijf dient.


Sinds 30 januari 2013 is iedere fiscaal resident in Spanje verplicht om opgave te doen aan de fiscus van zijn vermogen in het buitenland. Deze informatieplicht hoeft niet te leiden tot een belastingaanslag, maar is bedoeld om de Spaanse overheid de mogelijkheid te geven om fiscale controle uit te oefenen op de buitenlandse bezittingen van fiscaal residenten.

 

Deze informatie is mogelijk gemaakt door Su Casa – Gestoría.

Compare listings

Compare